UTBILDNING

Personlig utveckling är oerhört viktigt om man ska attrahera duktiga medarbetare. Att sträva åt samma håll och värna om företagets affärsidé och filosofi är absolut nödvändigt för ett företags framgång. Därför utbildar vi vår personal så att de alltid har den kompetens och bredd som krävs idag. All personal får även genomgå en grundutbildning i Packia Nordic Academy.